Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Minh Thuận 4

Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
kiengiang-th-thcsminhthuan4@edu.viettel.vn